Санкции до 5000 лв. за кметовете при неизпълнение на програмите за по-чист въздух

Правителството ще предложи на Народното събрание поправки в Закона за чистотата на атмосферния въздух. С част от текстовете се транспонират изискванията на новото европейско законодателство, а с друга се въвеждат промени, свързани с общинските програми за намаляване нивата на замърсителите в районите с нарушено качество на въздуха.
Със законопроекта се създава правна възможност за прилагане на допълнителни мерки от страна на местните власти за намаляване на замърсяването на въздуха. Въвеждат се също санкции за кметове и длъжностни лица при неизпълнение на задълженията по разработване и изпълнение на общинските програми за качество на въздуха. Определят се също редът и лицата, на които се налагат санкциите. Санкцията за кмет на община, който не разработи общинска програма в определения срок е до 5000 лв. На кмет на община или длъжностно лице, което не изпълни указанията на министъра на околната среда и водите при разработване на програмите ще бъде налагана глоба до 4000 лв., а при неизпълнение на задълженията по организиране изпълнението на мерките в общинските програми или оперативните планове – до 5000 лв.

Oborishte.bg

Сподели с приятелиShare on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Pin on PinterestShare on LinkedIn