„СБР – Баня“ АД обявява инвестиционно предложение

                                                             ОБЯВА

На основание на чл. 4, ал. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда „СБР – Баня“ АД

                                                           ОБЯВЯВА

На заинтересованите лица и общественост, че има инвестиционно предложение за „Водовземане от минерални води чрез съществуващи съоръжения от КЕИ № 1 „Банчето“ и КЕИ №№2-6 „Топла вода“ от НМВ „Баня“, с. Баня, община Панагюрище и ремонт на басейн, разширение на санитарни възли, летен бар, паркинг, ремонт на съблекални и благоустрояване в УПИ I – „За санаториум на МНЗ и парк“, кв. 1 по плана на с. Баня, община Панагюрище“.

Информация за инвестиционното предложение може да се получи в „СБР-БАНЯ“ АД, ул. „Минерални извори“ № 3, лице за контакт Виктор Чобанов, тел.: 0884 48 18 60.

Сподели с приятелиShare on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Pin on PinterestShare on LinkedIn