Световен ден на влажните зони

Всяка година на 2 февруари се отбелязва Световният ден на влажните зони.

Темата на кампанията през 2018 г. е „Влажните зони и устойчивото градско бъдеще“.
Тази година се акцентира върху влажните зони в градовете и в близост до населените места. Тези зони допринасят за осигуряването на по-благоприятна среда за живеене благодарение на множеството важни функции, които осъществяват. Филтрират замърсителите, подобряват качеството на водите и осигуряват зелени градски площи.
Значението на влажните зони става все по-важно поради непрекъснатото нарастване на броя на хората живеещи в градовете, които към настоящия момент са 4 милиарда души. Според изчисленията на учените, най-малко 64% от влажните зони на планетата са изчезнали от 1900 г. насам, докато паралелно с това се наблюдава бум в нарастването на площта на градовете.
От ключово значение е интегрирането на влажните зони в политиките и плановете за градско планиране. В градовете следва да се разработват и прилагат политики, насърчаващи опазването и популяризирането на влажните зони, тъй като от тях произтичат множество ползи за градското население. В тази насока трябва да се повиши информираността за значението на влажните зони и отговорността на всеки от нас за тяхното опазване.

 

Oborishte.bg

Сподели с приятелиShare on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Pin on PinterestShare on LinkedIn