Световен ден на влажните зони

Всяка година на 2 февруари се отбелязва Световният ден на влажните зони. Темата на кампанията през 2017 г. е „Влажните зони – намаляват риска от природни бедствия“.
През 1971 г. в иранския град Рамсар е подписана Конвенцията за влажните зони – Рамсарска конвенция.
В списъка на Конвенцията страната ни е представена с 11 влажни зони – “Комплекс Беленски острови”, “Дуранкулашко езеро”, “Остров Ибиша”, “Шабленско езеро”, “Сребърна”, “Поморийско езеро”, “Комплекс Ропотамо”, “Местността Пода”, “Атанасовско езеро”, “Езеро Вая” и „Карстов комплекс Драгоманско блато”.
Влажните зони са: блата, реки, торфища, мочурища или открити естествени или изкуствени водни площи, включително територии с морска вода.Те предоставят уникални условия за живот на много растителни и животински видове. Голяма част от растенията и животните, които разчитат за своето оцеляване основно на влажните зони са редки и застрашени от изчезване. Такива са: къдроглав пеликан, белоока потапница, червеногуша гъска, малък корморан, морски орел, малка белочела гъска, блатно кокиче, бяла и жълта водна лилии, дяволски орех и др.
Растенията във влажните зони намаляват замърсяването на водите като абсорбират изкуствените торове и пестициди и задържат тежките метали от промишлеността.
Влажните зони подхранват подземните води и ограничават ерозията. Те имат важно значение за живота на хората като водоизточници, място за риболов, дърводобив, енергиен източник, транспорт, туризъм и др.Тези екосистеми са изключително уязвими и силно чувствителни към замърсяване от дейността на човека. През 20 в. у нас, а и в световен мащаб част от тях са били пресушени с цел използването им за обработваеми земи.
Днес в целия свят все по усилено се работи върху възстановяването на влажните зони, увеличаване на видовото разнообразие на растенията и животните в тях и намаляване на замърсяването.

Oborishte.bg

Сподели с приятелиShare on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Pin on PinterestShare on LinkedIn