Световен ден срещу детския труд

Днес отбелязваме Световния ден срещу детския труд. По данни на Международната организация по труда (МОТ) повече от 168 млн. деца по света са лишени от детство и възможност за образование, защото трябва да работят, за да подпомагат семейния бюджет.

През 2019 г. светът отбелязва за 17-ти път Световния ден срещу детския труд – 12 юни.

Целта на МОТ е в този ден да се обърне специално внимание на проблемите, свързани с трудовата експлоатация на деца. На Третата международна конференция за детския труд в Бразилия през 2013 г., международната общност прие Декларация, която акцентира върху необходимостта от достойни условия на труд за възрастни, адекватни обезщетения за безработни, задължително качествено образование за всички деца и социална закрила за тях.

Осигуряването на равни възможности за децата за разкриване на техния потенциал зависи от семейната среда, в която растат. В резултат на борбата срещу детския труд, работещите деца са намалели с почти 80 млн. от 2000 г., когато те са били 246 млн. Конвенциите на МОТ за детския труд са едни от най-разглежданите по целия свят.

За пръв път Световният ден срещу детския труд се отбелязва през 2002 г. и има за цел да определи минималната възраст, на която децата могат да започнат работа. Този ден цели да сложи край на експлоатацията на деца, възпрепятстваща тяхното образование и имаща тежки здравословни последици.

За лица, ненавършили 14 г., полагането на труд у нас е забранено. В Кодекса на труда е регламентирано, че „работодателят полага особени грижи за труда на лицата, ненавършили 18 години, като им създава облекчени условия за работа и условия за придобиване на професионална квалификация и за нейното повишаване“. За наемането на работа на непълнолетни се изисква задължително разрешение от регионалната дирекция „Инспекция по труда“.

Oborishte.bg

Сподели с приятелиShare on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Pin on PinterestShare on LinkedIn