Свободни места в гимназиите в област Пазарджик след 7 клас

Справка в Регионалния инспекторат по образованието-Пазарджик сочи, че записаните ученици в профилирани и професионални паралелки преди 3 етап на класиране са 809. В срок от 10 юли до 14 юли 2015 г. седмокласниците, неприети или неудовлетворени от класирането си на втори етап, могат да участват на трети етап на класиране за останалите незаети места в паралелките, като за целта подадат заявление за участие в трети етап на класирането – в училище-гнездо. Училищата – гнезда са същите като при първи етап на класиране.
В трети етап на класирането може да участват и ученици, които не са участвали в първия и втория етап, но отговарят на условията – имат оценки минимум среден 3.00 от изпитите по БЕЛ и математика и са завършили успешно VII клас през настоящата учебна година.
Обявяването на списъците с приетите ученици на трети етап на класиране е в срок до 16 юли 2015 г. На 17 и на 20 юли 2015 г. приетите на трети етап седмокласници следва да се запишат в училищата, в които са приети. Необходимо е да представят оригиналите на удостоверението за завършен седми клас – за профилираните паралелки, и удостоверението за завършен седми клас и медицинско свидетелство за професионалните гимназии.
На 21 юли 2015 г. следва обявяване на записалите се ученици и броя на незаетите места след трети етап на класиране.
За третия етап свободните места по паралелки са следните:
-Професионална гимназия по икономика и мениджмънт – 0024 – Финансист – банково дело, НЕ – 3 свободни места
-Професионална гимназия по икономика и мениджмънт – 0025 – Дан. и митн. поср. – митн. и дан.адм., НЕ – 12 свободни места
-Професионална гимназия по икономика и мениджмънт – 0026 – Операт. счет. – операт. счет-во, АЕ – 13 свободни места
-Професионална гимназия по икономика и мениджмънт – 0027 – Икономист – икон. и мениджмънт, АЕ – 4 свободни места
-Професионална гимназия по икономика и мениджмънт – 0028 – Офис-мениджър- бизнес администрация, АЕ – 11 свободни места
-Професионална гимназия по икономика и мениджмънт – 0029 – Икономист – инф.- иконом. информатика, АЕ – 0 свободни места
-СОУ „Св. св. Кирил и Методий” – 0005 – Технологичен АЕ – ИТ, АЕ, ИИ – 6 свободни места
-СОУ „Св. св. Кирил и Методий” – 0006 – Хуманитарен НЕ – НЕ, БЕЛ, АЕ, ГИ – 5 свободни места
-СОУ „Свети Климент Охридски” – 0021 – Хуманитарен АЕ – БЕЛ, АЕ, ИЦ, ГИ – 7 свободни места
-ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО СЕЛСКО СТОПАНСТВО ЦАРИЦА ЙОАННА – 0030 – Техник – техн. в ХВП-Пр. и Пр. на ММП, АЕ – 2 свободни места
-ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО СЕЛСКО СТОПАНСТВО ЦАРИЦА ЙОАННА – 0031 – Техник – техн. в ХВП – Пр-во на МесоМПиР, АЕ – 6 свободни места
-СОУ „Васил Левски” – 0003 – Хуманитарен АЕ – БЕЛ, АЕ, ИЦ, ГИ – 0 свободни места
-СОУ „Нешо Бончев” – 0019 – Природомат., АЕ – МАТ, БЗО, АЕ -5 свободни места
-СОУ „Нешо Бончев” – 0020 – Хуманитарен, АЕ – АЕ, НЕ, БЕЛ – 3 свободни места
-Професионална гимназия по механоелектротехника – 0032 – Сист.програмист – сист. програмиране, АЕ – 2 свободни места
-Професионална гимназия по механоелектротехника – 0034 – Ел.техник – елобзав. на трансп.тех-ка, АЕ – 2 свободни места
-Професионална гимназия по механоелектротехника – 0035 – Техн. на комп. с-ми – Комп. техн. и тех-гии, АЕ – 6 свободни места
-Професионална гимназия по икономика и туризъм Алеко Константинов – 0022 – Икон. -инфм. – икономическа инф., АЕ – 10 свободни места
-ЕЗИКОВА ГИМНАЗИЯ „БЕРТОЛТ БРЕХТ” – 0007 – Чуждоезиков, НЕ – НЕ, АЕ, БЕЛ – 2 свободни места
-ЕЗИКОВА ГИМНАЗИЯ „БЕРТОЛТ БРЕХТ” – 0008 – Чуждоезиков,АЕ- АЕ,НЕ,БЕЛ – 0 свободни места
-ЕЗИКОВА ГИМНАЗИЯ „БЕРТОЛТ БРЕХТ” – 0009 – Чуждоезиков, АЕ – АЕ, ФЕ, БЕЛ – 0 свободни места
-ЕЗИКОВА ГИМНАЗИЯ „БЕРТОЛТ БРЕХТ” – 0010 – Чуждоезиков, ФЕ – ФЕ, АЕ, БЕЛ – 6 свободни места
-Професионална гимназия по строителство и архитектура – 0043 – Строителен тех-к -Строит. и архитектура, НЕ – 9 свободни места
-СОУ „Георги Бенковски” – 0015 -Технологичен-предпр. и бизнес, АЕ – Т, ИТ, ГИ – 3 свободни места
-ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ИНДУСТРИАЛНИ ТЕХНОЛОГИИ, МЕНИДЖМЪНТ И ТУРИЗЪМ – 0044 – Икономист – инф. – Икон. информатика, АЕ – 4 свободни места
-ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ИНДУСТРИАЛНИ ТЕХНОЛОГИИ, МЕНИДЖМЪНТ И ТУРИЗЪМ – 0045 – Техник на прец. тех-ка – Л-на и опт.т-ка, А – 5 свободни места
-ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ИНДУСТРИАЛНИ ТЕХНОЛОГИИ, МЕНИДЖМЪНТ И ТУРИЗЪМ – 0046 – Тех-к на комп. с-ми-Комп.т-ка и т-гии, АЕ – 8 свободни места
-ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ИНДУСТРИАЛНИ ТЕХНОЛОГИИ, МЕНИДЖМЪНТ И ТУРИЗЪМ – 0047 – Минен техник – минна ел. механика, АЕ – 5 свободни места
– СОУ АЛЕКСАНДЪР ИВАНОВ – ЧАПАЙ – 0001 – Технологичен – предпр. и бизнес – АЕ – 9 свободни места
– МАТЕМАТИЧЕСКА ГИМНАЗИЯ „Константин Величков” – 0011 – Природомат., АЕ- МАТ, АЕ, Информатика – 6 свободни места
– МАТЕМАТИЧЕСКА ГИМНАЗИЯ „Константин Величков” – 0012 – Природомат., АЕ – АЕ, Информатика, МАТ – 4 свободни места
– МАТЕМАТИЧЕСКА ГИМНАЗИЯ „Константин Величков” – 0013 – Природомат., АЕ – АЕ, БЗО, ХООС – 1 свободно място
– МАТЕМАТИЧЕСКА ГИМНАЗИЯ „Константин Величков” – 0014 – Технологичен, АЕ – ИТ, АЕ, Информатика – 4 свободни места
– Професионална гимназия по горско стопанство „Христо Ботев” – 0023 – Техник-лесовъд-горско стоп. и дървод., АЕ – 11 свободни места

Сподели с приятелиShare on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Pin on PinterestShare on LinkedIn