Свободни пасища на територията на общината има в Панагюрище и Елшица

Списък на свободните имоти от Държавния поземлен фонд, с начин на трайно ползване „пасища, мери“ и „ливади“, обект на търга по чл.37и, ал.13 от ЗСПЗЗ за стопанската 2020/2021, обяви Областна дирекция „Земеделие“-Пазарджик.  Свободните имоти на територията на община Панагюрище са пасища – 10 са свободните пасища в град Панагюрище и едно в село Елшица. Началната тръжна цена за декар е 7 лева.

Със заповед на директора на Областната дирекция „Земеделие“ от 15 юли се откри процедура за провеждането на търг (тръжна сесия) с тайно наддаване за отдаване под наем на свободните земеделски земи от държавния поземлен фонд (ДПФ) с начин на трайно ползване – пасища, мери и ливади и имоти по §12А от ПЗР на ЗСПЗЗ в стопанските дворове с НТП – пасища, мери и  ливади, за едногодишно отдаване за стопанската 2020/2021 година в област Пазарджик.

Документите за участие в търга се подават в ОД “Земеделие” гр. Пазарджик в срок до 17.08.2020 г. Търгът ще се проведе в ОД “Земеделие” на 20.08.2020 г. от 10,00 часа със задължително присъствие на кандидатите или упълномощени от тях лица.

 

Oborishte.bg

Сподели с приятелиShare on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Pin on PinterestShare on LinkedIn