Свободно работно място в звено „Домашен социален патронаж“ в Панагюрище

Община Панагюрище обяви подбор за свободно работно място за назначаване на работник на трудов договор на длъжност „Санитар“ в звено „Домашен социален патронаж“. Минимални и специфични изисквания за заемане на длъжността са: образование – средно образование; професионален опит – опитът в извършването на сходна дейност е предимство.

Сред задълженията за позицията е лицето да осъществява дейности по доставяне на храната до домовете на потребителите в град Панагюрище и всички населени места на община Панагюрище. Да поддържа личната хигиена на потребителите и хигиената на помещенията, обитавани от обслужваните от социалната услуга лица. Да извършва комунално битови дейности и оказва съдействие на потребителите при закупуване на необходимите им медикаменти, хранителни продукти и вещи от първа необходимост със средства на потребителите и др. ПЪЛНИЯТ текст на обявата може да видите тук.

Документите следва да бъдат представени лично или чрез пълномощник до 20 ноември 2020 г. /включително/ – 17.30 ч. на адрес: гр. Панагюрище, пл. „20-ти април“13 – Община Панагюрище, ЦАО, партер. За информация: тел. 0882/055 528; 0887/411 800 и сайта на община Панагюрище.

Oborishte.bg

Сподели с приятелиShare on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Pin on PinterestShare on LinkedIn