Сдружение на предприемачите – Панагюрище взе участие на XV-то Общо събрание на БСК

Сдружение на предприемачите гр. Панагюрище взе участие в XV-то Общо събрание (ОС) на Българска стопанска камара – съюз на българския бизнес, провело се на  5 декември, в София.

За председател на УС на БСК бе избран Радосвет Радев, който от 19 юни т.г. изпълняваше длъжността изпълнителен председател на БСК.

Събранието започна с едноминутно мълчание в памет на дългогодишния председател на Божидар Данев, който почина на 28 май т.г.Г-н Данев отдаде 25 години от живота си (1993-2018 г.) за изграждането на БСК и за утвърждаването на авторитета й в национален и международен план.

Делегатите на ОС приеха отчетите на Управителния и на Контролния съвет на БСК за периода 2014-2018 г., както и Бюджета и Основните насоки за дейността на Камарата за периода 2019-2023 г.

Според Отчета за дейността на БСК в периода 2014-2018 г.:

-За членове са приети 354 предприятия с над 40 000 заети в тях лица, а структурата на БСК е разширена с една регионална и 12 браншови организации;

-Проведени са над 2000 делови събития, вкл. три форума в програмата на Българското председателство на Съвета на ЕС, над 100 работни дискусии с браншови организации, 73 срещи с дипломатически мисии от 22 държави, 47 пресконференции и др.;

-Изпълнени са повече от 20 проекта с национално и международно финансиране;

-Изготвени и представени са над 250 становища, десетки анализи и анкетни проучвания;

-През организираните от БСК курсове за професионална квалификация и семинарни форми на обучение са преминали над 10 000 души;

-Разпространени са над 4000 специализирани онлайн бюлетини, с общо над 60 000 абонати, а в новия институционален сайт на БСК са поместени над 6500 публикации;

-Осигурени са повече от 1000 медийни участия на представители и членове на Камарата, а публикациите за БСК в медиите са повече от 20 000 (средно по 16 бр./ден);

-През 2016 и 2017 г. БСК е сертифицирана по системата за управление на качеството ISO 9001:2015 и по системата за информационна сигурност ISO/IEC 27001:2013. Успешно е въведена и система за защита на личните данни, съгласно изискванията на GDPR.

 

Oborishte.bg

Сподели с приятелиShare on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Pin on PinterestShare on LinkedIn