Седем собственици на домашни кучета са платили дължимата такса

Само 7 собственици на домашни кучета са платили дължимата такса „куче” за своите четириноги любимци в указания от общинската наредба срок 31 март 2016 година, показа справка в Общинска администрация-Панагюрище. Това означава, че в общинската хазна са постъпили 70 лева. Сумата, заложена в Бюджет` 2016 на Община Панагюрище като приходи от такса кучета възлиза на 500 лева, толкова бяха предвидени и в бюджета на общината през 2015 година. През миналата година дължимата такса бяха платили едва 17 собственици на домашни кучета, а приходът се равняваше на 170 лева.

Според Раздел VIIІ от Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Панагюрище за притежаване на куче собственикът заплаща годишна такса в размер на 10 лв. в община Панагюрище. Освобождават се от такса собствениците на: кастрирани кучета; кучета на инвалиди; служебни кучета в организациите на бюджетна издръжка; кучета, използвани за опитни цели; кучета, използвани от Българския червен кръст; ловни кучета; кучетата с поставен чип, за първата година от неговото регистриране. Таксата се заплаща ежегодно до 31 март на съответната година или в едномесечен срок от датата на придобиване на кучето, когато то е придобито след 31 март. За кучета, придобити през текущата година, таксата се дължи в размер една дванадесета от годишния й размер за всеки месец до края на годината, включително за месеца на придобиването. Приходите от събраните такси се използват за мероприятия, свързани с намаляване броя на безстопанствените кучета.

Oborishte.bg

Сподели с приятелиShare on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Pin on PinterestShare on LinkedIn