Седмокласниците задължително подават заявление за участие в класиране и приемане в училища

През настоящата учебна година всички ученици в VІІ клас завършват основно образование. В тази връзка и във връзка със задължителното обучение до 16-годишна възраст на гражданите на Република България всички седмокласници са длъжни да продължат образованието си.
Всеки ученик трябва да подаде заявление за участие в класиране и приемане в училища на територията на област Пазарджик или в някоя от останалите области. Учениците могат да продължат образованието си в училището, в което завършват VІІ клас. Това е възможно в случай че училището предлага прием в VІІІ клас съгласно държавния план-прием, утвърден със Заповед №РД06-109/29.03.2017 г. на началника на РУО – Пазарджик и са подали заявление с попълнени желания за това училище.
Информация за училищата и държавния план-прием на останалите области може да се получи от електронните страници на съответното регионално управление на образованието.
С цел улесняване подаването на заявления за прием за учебната 2017/2018 година е разработена електронна система със следните адреси за достъп: https://priem.mon.bg или https://7klas.mon.bg. Входът в системата се осъществява с вх. № и код за достъп, налични на служебните бележки на учениците, получени от училището.
Разработената електронна система позволява да се подава електронно заявление по един от следните начини:
-от домашния компютър;
-в училище, осигуряващо съдействие за това;
-в училище „гнездо“.
Списъкът на училищата, осигуряващи съдействие за подаване на заявления, е публикуван на електронната страница на РУО – Пазарджик/Държавен план-прием 2017/2018. Там е и списъкът на училищата „гнезда” в областта. При подаване на заявление е необходимо предварително да са обмислени желаните специалности по професии и/или профили, както и тяхната поредност при подреждането.
ВНИМАНИЕ! ПОДАВАНЕТО НА ЗАЯВЛЕНИЕ В ЕЛЕКТРОННАТА СИСТЕМА Е ЕДНОКРАТНО!
Учениците следва да представят в училището за съдействие или в училището „гнездо” получената служебна бележка с резултати от изпитите.
При избиране на ПРОФЕСИОНАЛНА ПАРАЛЕЛКА задължително се представя/прикачва и МЕДИЦИНСКО СВИДЕТЕЛСТВО. Без него желанието за професионална паралелка няма да бъде отчетено при класирането.

Oborishte.bg

Сподели с приятелиShare on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Pin on PinterestShare on LinkedIn