СК„Топалов“ стартира международен младежки проект „Крачки към по-добрия път“

Спортен клуб „Топалов“ стартира международен младежки проект, който е отражение на досегашната работа и отговорност от страна на клуба за преодоляване на социалната изолация, изграждане на умения за интегриране в обществото и мотивация за успешна реализация на младите хора в неравностойно социално положение.

В рамките на програмата на проекта са организирани дейности от различно естество -обучителни модули и лекции, презентационни и мотивационни срещи, дискусии, дебати, ролеви игри, практически упражнения и симулации, индивидуална и колективна изява на участниците. Наред с тях екипът на СК „Топалов“ поставя акцент върху реализацията на мероприятия с интеграционен характер от гледна точка особеностите в нравите и културата на младежите от отделните държави, обществена принадлежност.

Основните цели на проекта са:

  • Затвърждаване на ролята на спорта като инструмент за интеграция и образование в процеса на неформалното обучение.
  • Повишаване на вниманието към допълнителните ценности в спорта и физическите активности във връзка с личното, професионалното и социалното развитие на младите хора.
  • Създаване на мрежа от мотивирани млади хора, които да действат като посланици, доброволци, учители или треньори в своите местни общности и между техните приятели за насърчаване на европейски ценности за солидарност и интеграция.
  • Предизвикване на интерес в неправителствените организации и спортни специалисти към създаване на устойчиви програми за интеграция чрез спорт.
  • Засилване на партньорството между институции и организации, активни в сферата на спорта и физическата активност.
  • Усвояване на специфични знания, умения и мотивация за активно гражданско участие на млади хора от маргинилизирани групи в обществения живот.

В  рамките на организирания под надслов „Крачки към по-добрия път“ тристранен младежки обмен ще вземат участие младежи в неравностойно положение, представители на малцинства и маргинализирани общности, на възраст от 16 до 25 години. Включените  в дейностите млади хора се характеризират с високо ниво на мотивация и инициативност, креативност и потребност от личностна изява, което от своя страна спомагат за осъществяване на целите на проекта. Проектните дейности ще бъдат проведени в с.Бъта, България, в периода10.02.2019г.–18.02.2019г.

 

Oborishte.bg

Сподели с приятелиShare on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Pin on PinterestShare on LinkedIn