СК „Топалов“ стартира международен младежки проект по програма „Еразъм+“

Спортен клуб „Топалов“ стартира международен младежки проект по програма „Еразъм+“, който е отражение на досегашната работа и отговорност от страна на клуба насочена към установяване на нулева търпимост към различните форми на антисоциално поведение, към активизиране на гражданското общество и създаването на ефикасна младежка политика срещу насилието и тормоза.

В рамките на програмата на проекта са организирани дейности от различно естество –обучителни модули и лекции, презентационни и мотивационни срещи, дискусии, дебати, ролеви игри, практически упражнения и симулации, индивидуална и колективна изява на участниците. Наред с тях екипът на СК „Топалов“ поставя акцент върху креативността на младите и силата на посланията, които те ще отправят към връстниците си и към обществото. Проекта е замислен като средство, което да покаже на младите хора как да се борят с проявите на агресия в живота, като създаде условия за взаимодействие и сътрудничество и обсъди групови решения на проблемите.

Основните цели на проекта са:

  • Превенция на насилието сред подрастващите, чрез информиране и насърчаване на

активното им участие в социално ангажирани дейности.

  • Създаване на платформа за срещи, дискусии и сътрудничество на европейската младеж, заинтересована от проблемите на насилието и агресията сред младите хора.
  • Провокиране на европейско самосъзнание, активна гражданска позиция и обществено отговорно поведение у младото поколение.

В рамките на организирания под надслов „Силни без насилие“ тристранен младежки обмен ще вземат участие младежи в неравностойно положение от България, Северна Македония и Румъния. Включените в дейностите млади хора се характеризират с високо ниво на мотивация и инициативност, креативност и потребност от личностна изява, което от своя страна спомага за осъществяване на целите на проекта. Проектните дейности ще бъдат проведени в гр. Панагюрище, България, в периода 23.09.2019г.–30.09.2019г.

 

Oborishte.bg

Сподели с приятелиShare on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Pin on PinterestShare on LinkedIn