СК „Топалов“ участва в международен младежки обмен

Сдружение „Спортен клуб Топалов” е партньорска организация по проекта с международно участие „Най-добрият замисъл, над който някога ще работиш си самият ти!“, финансиран от програма „Еразъм+“ на Европейския съюз. Проектът на местно ниво се реализира от 26.08.2016 – 01.09.2016г., като домакин е СК“Топалов“-България. Партньорски организации са още СК „Цемент“-Сърбия и „ATIC” – Румъния. Участниците в проекта са 45 човека (42 младежи и 3 ръководители), на възраст между 15-20 години.

Целите на младежкия обмен са:

  • Да се даде възможност за обмяна на опит между участващите младежи, в различните практики на здравословен начин на живот.
  • Чрез методите на неформалното образование да се усвоят специфични знания и умения по въпросите на здравословното хранене, спорта и превенцията на различни зависимости.
  • Да се промотира здравословния начин на живот, като превантивен метод за преодоляване на негативни обществени явления.
  • Формиране на положителни нагласи на младите хора към дейности в областта на спорта, здравословното хранене и природосъобразния начин на живот.
  • Стимулиране на гражданската активност на младежите чрез информиране за възможностите на Европейските програми, насочени към младите хора.
  • Насърчаване на сътрудничеството между младежките и спортните организации за утвърждаване на здравословен начин на живот сред младите хора.
  • Опознаване на другата култура-чрез диалог и обмен на културни традиции на различните етноси.

topalovСред очакваните резултати са: придобиването на умения и компетенции за пълноценен, здравословен и социално отговорен начин на живот; усвояването на умения за безопасно поведение и избягване на рискови за здравето практики. Този проект кореспондира директно с интересите и необходимостите на младите хора от малките населени места за водене на здравословен живот, за придобиването на нови и различни умения. В резултат на това ще се повиши нивото на лична заинтересованост относно разглежданата проблематика, ще се достигне до идеята за превенция на различни видове зависимости и антисоциално поведение, споделят участниците в проекта.

sk

Oborishte.bg

Сподели с приятелиShare on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Pin on PinterestShare on LinkedIn