След извънредно положение – извънредна епидемична обстановка. Четири заповеди издаде здравният министър, които са в сила до 14 юни

Министърът на здравеопазването Кирил Ананиев издаде четири заповеди, с които се въвежда конкретни противоепидемични мерки за периода от от 14 май до 14 юни във връзка с обявената на 13 май вечерта извънредна епидемична обстановка.

Като цяло се запазва досегашният режим, но има и нови моменти – разрешават се трансплантациите и парковете стават достъпни за всички. Мерките, свързани с лечението и изолацията, са безсрочни и важат до изричната им отмяна. Останалите са със срок до 14 юни, но не се посочва дали това означава включително крайната дата, или засега последният ден на тяхното действие е 13 юни.Официално е записано, че футболното първенство се възобновява на 5 юни.

Остава режимът на работа от дома. При невъзможност служебните задължения да се изпълняват дистанционно работодателят трябва да осигури дистанция най-малко от 1.5 м между служителите, хигиенни мерки, дезинфекция, лични предпазни средства за служителите. Забранено е в работните помещения да се допускат лица със симптоми на респираторно заболяване.

В документа изрично е записано, че на закрити места всички трябва да са с маска, шлем, шал или друго приспособление, покриващо носа и устатата. Остава и изискването при пребиваване на открито да се спазва физическа дистанция от 1.5 – важи за всички, освен за членовете на едно и също семейство.При обслужване на клиенти на разстояние по-малко от 1.5 м, служителите задължително трябва да са маска или предпазен шлем. По изключение вместо маска или шлем като предпазно средство се допуска прозрачна преграда, подлежаща на дезинфекция.

Собствениците на места с обществено предназначение, търговски или други обекти, предлагащи услуги, се задължават да осигурят минимум 1.5 м дистанция между посетителите, както и дезинфектант на входа и контрол на броя на влизащите. Те трябва да информират – чрез табели или по друг начин, че посетителите са длъжни да спазват дистанция, да носят маски и да дезинфекцират ръцете си.

В друга заповед се регламентират заниманията, свързани с образование, култура, развлечения, спорт.

Забранено е посещаването на увеселителни места и игрални зали, дискотеки и барове. Остава и забраната за посещаване на всички заведения за хранене на закрито, както и на моловете с изключение на банковите и застрахователните офиси, аптеките и дрогериите, хранителните магазини. Изключение се прави за заведенията за хранене с открита площ и отделен вход.

Позволяват се посещенията на музеи, галерии, библиотеки и кина – при заетост до 30% от капацитета им, но са забранени всички други културни и развлекателни прояви. Не е позволено провеждането на масови научни прояви – като конференции и симпозиуми.

Забранени са всички извънкласни форми на обучение в училища, университети и други организации, освен в случаите, когато се провеждат в дистанционна форма.

Изключения се допуснати за академията на МВР, заниманията в шофьорските школи, обучението на инструктори, центрове за подготовка на морски лица и кадри за гражданското въздухоплаване и железопътния транспорт.

Не са разрешени каквито е да е групови дейности с деца и ученици извън системата на училищното и предучилищното образование.

Детските ясли и градините остават затворени.

В сила е и забраната за посещаване на спортни и детски площадки и съоръжения на закрити места, но в не е посочена такава рестрикция за откритите.

Остава забраната за масови спортни прояви на открито и закрито. Колективни занимания за аматьори се допускат само на открито в групи до 12 участници, без състезателен характер и без публика.

Разрешава се на футболистите от първа и втора лига да започнат тренировки за националното първенство, което се възобновява от 5 юни – без публика. Възстановяват се и тренировките на спортистите, които са на олимпийска подготовка.

Всички останали организирани събирания на групи над 10 души са забранени.

Не се допускат посещения в болниците и в социалните институции за настаняване на деца и възрастни.

Остава разпореждането за магазините и аптеките от 8:30 до 10:30 да пазаруват хората над 60 години.

Отделна заповед е посветена на задължителната изолация, лечението и спазването на мерки, свързани с карантина. За разлика от другите три документа, заложените в нея предписания са безсрочни и са в сила до изричната им отмяна.

Посочва се, че задължителна изолация в болнични условия се прилага при пациенти над 60 г., с придружаващи хронични заболявания – независимо от формата на протичане на заболяването. Лицата с тежко протичане на болестта задължително постъпват в болница. Същото важи и за хората, при които няма възможност за изолация и лечение в домашни условия.

Изолация в домашни условия за 28 дни се предприема при положителен тест COVID-19, считано от датата на теста. На такава изолация подлежат безсимптомните носители на вируса и хората с леки оплаквания без хронични заболявания. Срокът може да се удължи, ако след изтичането му пациентът все още е с положителен тест.

При неспазване на предписание за изолация нарушителите се наказват с лишаване от свобода до 3 години и глоба до 10 хиляди лева, а при епидемия, пандемия със смъртни случаи или извънредно положение – затвор до 5 години и глоба до 50 хиляди лева.

Документът описва и налагането на карантина за контактните лица. Записани са и инструкции за хигиенните мерки при домашна изолация.

Четвъртата заповед се отнася до временната забрана за влизане в страната.

За периода от 14 май до 14 юни се забранява за влизането в България на чужденци, независимо от гражданството им.

Изключение се прави за тези, които пребивават постоянно или дългоросчно у нас и за техните семейства. Същото важи и за лица, пътуващи по хуманитарни причини. Изключения се допускат за няколко специфични категории, свързани със служебните им задължения: чуждестранни официални лица, медицински специалисти и социални работници, сезонни работници в земеделието и туризма, служители от транспорта, погранични работници, заетите с медицински доставки и граждани на ЕС, ангажирани с критичната инфраструктура и значими икономически проекти – с удостоверение от министъра на икономиката или друг министър, отговарящ за съответната дейност. Изключение се прави при транзитно преминаване, чиито условия са подробно описани в документа.

 

Oborishte.bg

Сподели с приятелиShare on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Pin on PinterestShare on LinkedIn