Служители на Община Ново село на обмяна на опит в Панагюрище

Днес  ръководството на община Панагюрище проведе среща със служители на Община Ново село, област Видин, които са на посещение с цел обмяна на опит, водени от техния кмет Георги Стоенелов. В групата бяха и общински съветници, административният секретар на Община Ново село Деяна Стоянова-Кайцанова, кметове на кметства, ръководители на центрове за настаняване от семеен тип за деца и младежи и дом за възрастни хора с увреждания, представители на читалища.

За домакините – Община Панагюрище, на срещата присъстваха кметът Никола Белишки, неговият заместник по хуманитарните дейности Галина Матанова, административният секретар на Общината Таня Ненкова и директори на Дирекции в общинската администрация.

Кметът Белишки представи на гостите община Панагюрище с географското разположението, природните дадености, населени места, брой жители, бизнес и трудова заетост на населението, проекти, които се изпълняват по оперативни програми със средства от Европейски съюз, по линия на публично-частно партньорство и общински проекти, които се реализират изцяло с общински бюджетни средства, развитие на инфраструктурата в общинския център и населените места, водоснабдяване.

Oborishte.bg

 

Заместник-кметът Матанова сподели, че по нейна оценка община Панагюрище е водеща в област Пазарджик във всяка една област. Тя обърна  специално внимание на развитието на общината в областта на образованието, социалните дейности, културата, туризма, здравеопазването, спорта и младежките дейности. При проявен интерес от страна на кмета на община Ново село по отношение развитието на читалищната дейност, тя обясни, че всички читалища на територията на община Панагюрище получават дофинансиране от общинския бюджет на проектен принцип и целева субсидия за ремонтни дейности. Освен това Общината реализира проекти по Програма „Лидер“, чрез МИГ „Панагюрище, Стрелча, Лесичово“, в населените места и за читалищата в тях, като основно средище на духовен живот. В областта на образованието г-жа Матанова сподели удовлетвореността си от предстоящото стартиране от новата учебна година на пилотния проект „Дуално обучение“ в училищата в Панагюрище.

opit1

Гостите от община Ново село ще бъдат в Панагюрище и в утрешния ден, за да се запознаят отблизо по групи с дейността на читалищната дейност, ЦНСТ-та в града и ДВХУ „Св. Св. Козма и Дамян“, а общинските съветници ще присъстват на редовното заседание на ОбС – Панагюрище, което ще се проведе от 14:00 часа.

Община Ново село е разположена по поречието на река Дунав. На запад и юг общината граничи с община Брегово , а на изток – с община Видин. Общината се състои от пет населени места – с. Ново село, с. Флорентин, с. Ясен, с. Неговановци и с. Винарово, отстоящи едно от друго на 5 до 7 км., по последни данни от Преброяване 2011 година има население 2 979 жители и обща площ 111 кв. км. Център на общината е с. Ново село, намиращ се на 25 км. от областния град Видин.

Сподели с приятелиShare on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Pin on PinterestShare on LinkedIn