Собствениците на пчелни семейства  да предприемат необходимите мерки за предпазване на пчелните семейства в периода 27 май-25 юни

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

В изпълнение на чл. 8, ал. 2 от Наредба № 13 от 26 август 2016 г. за мерките за опазването на пчелите и пчелните семейства от отравяне и начините за провеждане на растителнозащитни, дезинфекционни и дезинсекционни дейностиОбщина Панагюрище

УВЕДОМЯВА:

От 27.05.2021 г. до 25.06.2021 г. от залез слънце до 10:00 часа на следващия ден (в зависимост от метеорологичната обстановка) ще се проведе наземно третиране с хербицид срещу плевели по обектите на железопътната инфраструктура (гари и спирки) на територията на УДВГД Пловдив с продукт за растителна защита/ препарат – ГАЛЪП СУПЕР 360. Активно вещество 360 г/л глифозат.
Вносител на продукта е „НИТРОФЕРТ“ ЕООД, гр. София, ул. „Николай Хайтов“ № 34.
По графика изпратен от УДВГД Пловдив, третирането в Панагюрище ще се проведе на 02.06.2021 г.
Упълномощено лице: Началник РЦ Пловдив, телефон: 0886085521.
Собствениците на пчелни семейства  да предприемат необходимите мерки за предпазване на пчелните семейства, и по тяхна преценка да обозначат мястото на пчелина с бял флаг.

Oborishte.bg

 

 

Сподели с приятелиShare on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Pin on PinterestShare on LinkedIn