СОУ „Нешо Бончев“ е единственото училище в областта, избрано за пилотен проект на МОН

Министерството на образованието и науката (МОН) пристъпва към постепенното внедряване на електронните технологии в българското образование с пилотен проект в 40 училища в страната, съобщиха от институцията. СОУ „Нешо Бончев“ е единственото училище в област Пазарджик, което е избрано от просветното ведомство за реализиране на пилотния проект.
Стъпката е в изпълнение на одобрената от правителството през 2015 г. Национална програма „Информационни и комуникационни технологии (ИКТ) в училище” и във връзка с изпълнението на Плана за реализация на Стратегията за ефективно внедряване на ИКТ в образованието и науката (2014-2020 г.), Фаза 1: е-обучение – 2015-2017.
За осъществяването на пилотния проект МОН изпрати писмо до всички регионални инспекторати по образованието в страната с молба да определят по три училища от своя регион. От предложения списък в по-малките региони бе избрано по едно, а в по-големите региони – по две училища.
Училищата са избрани на принципа на покриване на минимални критерии като брой ученици над 600, гарантиран достъп до интернет в цялото училище, повече от една паралелка в класовете от V до VII и вече изявен интерес към използването на електронните технологии в образованието.
Всяко училище ще получи безвъзмездно от МОН един късофокусен мултимедиен проектор и един миникомпютър.
В допълнение на това оборудване всяко училище ще получи и специален бюджет за закупуване на минимум 40 броя крайни устройства – лаптопи, съгласно приложена спецификация, съдържаща минимални изисквания към устройствата. При желание и налична финансова възможност училището може да добави собствени средства, за да закупи по-висок клас крайни устройства, отговарящи на минималните технически изисквания.
Крайните устройства ще бъдат разпределени между учениците от един избран клас и учителите, преподаващи в този клас.
Целта на проекта е в края на учебната година да се направи сравнителен анализ на успеваемостта на учениците, ползващи крайни устройства в ежедневния процес на обучение, и тези, които не ползват такива устройства. При положителен резултат от анализа ще бъде направено предложение за разширяване на този проект в по-голям брой училища през следващата година.

Oborishte.bg

Сподели с приятелиShare on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Pin on PinterestShare on LinkedIn