СОУ „Нешо Бончев“ търси партньорство с Община Панагюрище за разработването на европроект

Предложение за партньорство с Община Панагюрище при разработването на проект по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж”, мярка „Образователна интеграция на учениците от етническите малцинства и/или търсещи или получили международна закрила” е постъпило в Общински съвет-Панагюрище от директора на СОУ „Нешо Бончев” Веска Барова.

При подаването на проектни предложения по тази мярка се изисква партньорство минимум от едно учебно заведение, Община и неправителствена организация. Също така е нужно и решение на Общинския съвет за включване на Общината в проекта, както и Общински план за интеграция на малцинствата, се казва още в писмото. Водеща организация в проектното предложение ще бъде СОУ „Нешо Бончев”, партньори: Община Панагюрище, ОУ „Свещ. Недельо Иванов”, село Поибрене и Фондация „Кузманов“.

По проекта ще бъдат обхванати около 130 ученици от малцинствената група и около 120 от мнозинството, от I до VIII клас, и около 70 родители роми и около 80 родители от мнозинството. Дейностите ще бъдат в три направления-с ученици, с родители и представителни изяви/кампании.

Дейностите с учениците ще бъдат насочени към подобряване знанията по български език и други предмети, занимания относно историята и културата на различните етноси в България и спортни инициативи като средство за толерантност. Дейностите с родителите са за активното им включване в училищния живот, овластяването им в родителски клубове, в които ще се обсъждат различни социални, здравни и образователни теми, и училищни настоятелства.

Представителните изяви ще включват провеждането на кампании за толерантност, популяризиращи майчиния език и други сред гражданите на община Панагюрище. Изяви на учениците, включени в проектните дейности, разяснява в писмото си Барова.

Oborishte.bg

Сподели с приятелиShare on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Pin on PinterestShare on LinkedIn