Софийска фирма ще извършва строително-монтажните работи по моста над р. Луда Яна в с. Попинци

„Инвест Билд 2010”ЕООД, гр.София, спечели обявената от Община Панагюрище обществена поръчка с предмет: Избор на изпълнител за изпълнение на СМР на обект „ Възстановително-ремонтни работи по мост над р. Луда Яна в с. Попинци, община Панагюрище. Подадени за участие са били общо четири оферти, до класиране комисията е допуснала трима участници.

Според договора, изпълнителят се задължава да изпълни строително-монтажните работи на обекта, в съответствие с приетите техническо и ценово предложение на изпълнителя по проведената обществена поръчка, както и изготвения проект от възложителя.

Стойността на договора възлиза на обща сума в размер на 233 098.22 лв без ДДС, или с ДДС 279 717.86 лв.

Изпълнителят трябва да приключи строително-монтажните работи на обекта в срок от 40 календарни дни от датата на подписване на Акт обр.2. Срокът на изпълнението на СМР приключва с  подписването на Акт образец №15.

Припомняме, че Общински съвет-Панагюрище одобри промяна в разходната част на бюджета и увеличение на Инвестиционната програма на община Панагюрище за 2018 година с 6 160 лева. Средствата ще се използват като собствено финансиране при реализиране на проекта за възстановително-ремонтните работи по мост над р. Луда Яна в село Попинци. Държавата е отпуснала 280 000 лева за цялостен ремонт на моста. Решението за отпускане на средствата, които ще се използват за обезпечаване основно на авторския и строителния надзор, бе взето на заседание на градския парламент в Панагюрище на 5 септември.

 

Oborishte.bg

 

Сподели с приятелиShare on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Pin on PinterestShare on LinkedIn