Софийският университет удължава отмяната на занятията до 10 май

Със заповед на ректора на Софийския университет „Св. Климент Охридски“ проф. Анастас Герджиков от днес мерките в университета се удължават до 10 май.

Единствено Стопанският факултет ще продължи онлайн провеждането на лекции и упражнения съгласно актуализиращите се всеки ден графици.

С цел ограничаване на опасността от разпространение на COVID-19 се удължава срокът на действието на заповедите му от 8, 13 и 18 март, съгласно които присъствените присъствените учебни занятия, включително на студенти в задочна форма на обучение, се прекъсват.

Насрочените държавни изпити, защити на дипломни работи, изпити на студенти в задочна форма на обучение и публични защити на дисертации се отлагат. В случаите, когато е невъзможно да бъдат отложени, изпити и защити се провеждат след писмено съгласуване с ректорското ръководство.

До възобновяването на присъствените учебни занятия обучението да се провежда неприсъствено чрез дистанционни средства в платформата „Мудъл“, поддържанa в университета.

Пропуснатите занятия ще бъдат наваксани след възобновяването на присъствените учебни занятия и след изготвянето на нов график на учебния процес.

Отлагат се и всички видове студентски практики, включително тези в университетските болници и във външни институции. Започналите практики се прекратяват.

До 30 април продължава онлайн приемането на заявления за явяване на изпити в първата кандидатстудентска сесия. Първата кандидатстудентска сесия се отлага и изпитите по обявения график няма да се провеждат. Новият график ще бъде приет и оповестен допълнително.

Факултетните съвети и Академичният съвет ще провеждат заседания и ще гласуват онлайн.

 

Oborishte.bg

Сподели с приятелиShare on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Pin on PinterestShare on LinkedIn