Спад в раждаемостта в област Пазарджик през 2017 г.

През 2017 г. в област Пазарджик са регистрирани 2 368 родени деца, като от тях 2 347 (99.1%) са живородени. В сравнение с предходната година броят на живородените е намалял с 56 деца (за 2016 г. броят на живородените е 2 403 деца), или с 2.3%. Броят на живородените момчета (1 210) е със 73 по-голям от този на момичета (1 137), или на 1 000 живородени момчета се падат 940 момичета. В градовете и селата живородените са съответно 1481 и 866 деца.

В регионален аспект най-висока е раждаемостта в областите Сливен, София (столица), Стара Загора и Пловдив. В 19 области тя е по-ниска от средната за страната, като най-ниски стойности се наблюдават в областите Габрово и Видин.

Най-високо равнище на раждаемост сред европейските страни има Ирландия, следват Обединеното кралство и Швеция, а най-ниско в Европейския съюз е в Италия.

През 2017 г. средният брой живородени деца от една жена в област Пазарджик е 1.75. За сравнение, през 2004 г. той е бил 1.44 деца, а през 2016 г. – 1.72 деца.

През 2017 г. в област Пазарджик средната възраст на жените при раждане на първо дете е 24.9 години при 27.1 години за страната. В регионален аспект средната възраст при раждане на първо дете варира от 30.0 години за област София (столица) до 23.1 години за област Сливен

Наблюдава се трайна тенденция на увеличаване на абсолютния брой и относителния дял на извънбрачните раждания. През 2017 г. броят на живородените извънбрачни деца е 1 558, или 66.4% от всички живородени. Относителният дял на живороведите извънбрачни деца в селата (68.5%) е по-висок отколкото в градовете (65.2%). Високата извънбрачна раждаемост е резултат от значителното нарастване на броя на фактическите съжителствата сред младите хора.

В регионален аспект най-висок е относителният дял на извънбрачните раждания в областите Видин (78.3%) и Враца (73.3%). Този дял е над 50.0% във всички области на страната с изключение на Разград (48.6%), Благоевград (44.2%) и Кърджали (35.7%).

 

Oborishte.bg

Сподели с приятелиShare on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Pin on PinterestShare on LinkedIn