Специализирана трудова борса за продължително безработни лица

На 27 май в Панагюрище ще бъде проведена специализирана трудова борса за продължително безработни лица. През 2016 г. Агенцията по заетостта ще проведе 138 трудови борси в страната – 69 общи и 69 специализирани. От специализираните борси 37 са за младежи, във връзка с Националния план за изпълнение на Европейската гаранция за младежта, 10 са в сферата на туризма, хотелиерството и ресторантьорството, 9 са за продължително безработни лица и лица над 50 г. възраст, 5 са насочени към ромската общност, 3 са в сферата на селското стопанство, 2 са в сферата на промишлеността и по една в сферата на образованието сферата на селското и горското стопанства и в сферата на обувната промишленост.

 

Oborishte.bg

Сподели с приятелиShare on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Pin on PinterestShare on LinkedIn