Специално издание на програмата „Знания за успех“

В отговор на предизвикателствата на съвременния дигитален свят и все по-нарастващата необходимост от ранно кариерно ориентиране и развитие, Фондация „Работилница за граждански инициативи“ и развойният център на SAP в София, стартират специално издание на програмата „Знания за успех“, насочена към програмиране за деца в начален курс, чрез обучение на техните учители.

Програмата е насочена към класни ръководители на ученици от 1 до 4 клас и си поставя за цел, чрез учителите да развие дигитални знания и умения у ученици в начален етап на обучение, но и да насърчи интереса им програмирането и технологиите.

Програмата предоставя специализирано обучение за учителите, които са мотивирани да преподават програмиране в учебно време, достъп до специализирана платформа, която да се използва по време на занятията с учениците и подкрепа при подготовката и реализирането на занятията. Учителите ще получат и финансова подкрепа за закупуване на учебна литература и помагала за учениците.

Обучението на учителите ще бъде извършено онлайн от представители на обучителната платформа MindHub Platform. Осигурен ще бъде и постоянен достъп в рамките на една учебна година до всички ресурси на платформата MindHub Platform, които учителите да използват в работата си и в комуникацията с родителите на децата.

Учителите, които ще бъдат подкрепени в рамките на програмата ще бъдат избрани чрез конкурс. Конкурсът е отворен за класни ръководители на ученици от 1 до 4 клас от държавни и общински училища в цялата страна. Кандидатстването става чрез изпращане на попълнени документи за кандидатстване на електроженен адрес: konkurs@wcif-bg.org в срок до 8 октомври 2018 г.

 

Oborishte.bg

Сподели с приятелиShare on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Pin on PinterestShare on LinkedIn