Спортен клуб „Топалов“ поиска да полза безвъзмездно физкултурния салон на училището в Бъта

В Общинска администрация-Панагюрище е постъпила докладна записка от кмета на село Бъта във връзка с писмо от председателя на Сдружение „Спортен клуб Топалов” Костадин Топалов. Същото е сдружение с обществено полезна дейност и е вписано в регистъра за юридически лица с нестопанска цел. Искането им е свързано с организирането и осъществяването на тренировъчна дейност по самбо и джудо на децата в село Бъта. Ръководството на клуба желае да им бъде предоставен за безвъзмездно ползване физкултурен салон в двора на ОУ „Васил Левски”, с. Бъта за срок от 5 години.
В тази връзка Общинска администрация-Панагюрище предлага на местния парламент да вземе решение да бъде предоставен за безвъзмездно ползване физкултурен салон в двора на училището за срок от 5 години на Сдружение „Спортен клуб Топалов”, като то се задължава да заплаща всички консумативни разходи, свързани с ползването на имота и възлага на кмета на Община Панагюрище да сключи договор със Сдружение „Спортен клуб Топалов”.

Oborishte.bg

Сподели с приятелиShare on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Pin on PinterestShare on LinkedIn