„Спорт Инвест- Панагюрище” ООД ще получи временна финансова помощ, в размер на 25 500 лева

Общински съвет-Панагюрище взе решение за промяна на Бюджета на Община Панагюрище за 2016 година, във връзка с предоставяне на временна финансова помощ, в размер на 25 500 лева на „Спорт Инвест- Панагюрище” ООД. Средствата ще бъдат осигурени за сметка на намаляване на резерва за непредвидени и неотложни разходи, без да променя общата рамка на сборния бюджет на общината за 2016 година.

Градоначалникът припомни , че в началото на месец март , в Общинска администрация – Панагюрище беше постъпило писмо от управителя на „Спорт Инвест-Панагюрище” ООД Иван Нетов , в което той информира  , че към 1 февруари 2016 г. в паричния поток на дружеството е наличен недостиг в размер на 133 000 лева. Неговото проектопредложение бе Общото събрание на съдружниците  да вземе решение за предоставяне на допълнителна парична вноска в общ размер на 133 000 лева по реда на чл. 134 от ТЗ, от които 103 000 лева –от съдружника Община Панагюрище и 30 000 лева от съдружника „БУР 06” ЕООД, със срок на връщане – една година след предоставянето й.

„Община Панагюрище няма предвидени такива средства в бюджета, които да се ползват като буфери, защото винаги сме смятали, че това което планираме като приходи трябва да съответства на разходите и те да бъдат взаимосвързани.Затова в Общинския съвет внесохме писмено предложение, че сума в размер на 103 000 лева няма как да бъде отпусната от Община Панагюрище”,” каза кметът на община Панагюрище Никола Белишки и допълни „След като на две заседания на комисия БИО обсъдихме тази точка и с цел, че Община Панагюрище е отговорен съдружник в това дружество, и не иска по никакъв начин да спъва развитието му, а напротив то да утвърждава своята дейност, ние решихме, че за да може „Спорт Инвест- Панагюрище” ООД  да участва по проекти на европейски програми, в открити процедури за предоставяне на концесии и да ползва всички други възможни финансови инструменти с цел набавяне на допълнителни приходи и утвърждаване на дейността си, може да се направи изключение и да се намери такъв финансов ресурс от резерва за непредвидени и неотложни разходи”.

Председателят на постоянната комисия по Бюджет и икономика на общината Христо Шиндаров подчерта още един път , че  средствата отпуснати на „Спорт-Инвест Панагюрище” ООД са от резерва на общината и за в бъдеще трябва да се помисли как ще бъдат  възстановени, тъй като е възможно  до края на годината да възникнат неотложни разходи и резерва ще трябва да бъде попълнен.

Общинските съветници упълномощиха кмета на община Панагюрище да присъства на Общото събрание на „Спорт Инвест- Панагюрище” ООД , и да гласува от името на община Панагюрище за предоставяне на допълнителна парична вноска по реда на чл. 134 от Търговския закон от съдружника Община Панагюрище в размер на 25 500 лева със срок на връщане до една година след предоставянето и. Допълнителната парична вноска да бъде преведена на „Спорт Инвест- Панагюрище” ООД в срок до 30.04.2016 година. Предоставяне на допълнителна парична вноска по реда на  чл. 134 от Търговския закон от съдружника „БУР 06” ЕООД в размер на 30 000 лева.

Oborishte.bg

Сподели с приятелиShare on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Pin on PinterestShare on LinkedIn