Среща със земеделски производители ще се проведе днес

На 26 юли от 10:00 часа в сесийната зала, в сградата на Общинска администрация -Панагюрище ще се проведе среща на представители от Общинска служба по земеделие, гр. Панагюрище със земеделските производители за разясняване на процедурите и сроковете на чл. 37б и чл.37 в от ЗАКОН ЗА СОБСТВЕНОСТТА И ПОЛЗВАНЕТО НА ЗЕМЕДЕЛСКИТЕ ЗЕМИ  /ЗСПЗЗ/ и чл.69-76 от ПРАВИЛНИК ЗА ПРИЛАГАНЕ НА ЗАКОНА ЗА СОБСТВЕНОСТТА И ПОЛЗВАНЕТО НА ЗЕМЕДЕЛСКИТЕ ЗЕМИ/ ППЗСПЗЗ/ за стопанската 2016- 2017 година. Подобни срещи бяха проведени в селата Левски,  Елшица,  Попинци,  Бъта,  Баня,  Поибрене и Оборище. В Община Стрелча срещите се проведоха на 20 юли.

Oborishte.bg

Сподели с приятелиShare on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Pin on PinterestShare on LinkedIn