Срокът за кандидатстване за енергийни помощи изтича на 31 октомври

Хората и семействата, живеещи на територията на Община Панагюрище и нуждаещи се от подпомагане с целева помощ за отопление за предстоящия отоплителен сезон 2019/2020 г., които все още не са кандидатствали за това, могат да подадат документи в дирекция „Социално подпомагане“, но не по-късно от 31 октомври 2019 г.

Право на целева помощ имат лица и семейства, чийто средномесечен доход за предходните 6 месеца е по-нисък или равен на диференцирания доход за отопление и отговарят на условията на Закона за социално подпомагане.

Размерът на целевата помощ за отопление за сезон 2019/2020 г. е 93,18 лв. и е определен със заповед на министъра на труда и социалната политика на база на осреднена крайна продажна цена на електроенергията за битови потребители към 31 октомври тази година. Помощта за 5-те месеца на предстоящия отоплителен сезон се изплаща през месеца, следващ месеца на подаване на заявлението-декларация.

 

Oborishte.bg

Сподели с приятелиShare on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Pin on PinterestShare on LinkedIn