Становище на Исторически музей-Панагюрище относно: Вписване на личности на Мемориалната стена, намираща се в музейния комплекс

Становище на Исторически музей – Панагюрище

Относно: Вписване на личности на Мемориалната стена, намираща се в музейния комплекс

Уважаеми Дами и Господа,

В последните няколко дни се разрази дискусия относно това кой, как и защо да бъде вписван на Мемориалната стена в ИМ – Панагюрище. Немалко са и въпросите: Защо мълчи музеят? Какво е мнението на институцията – директор и специалисти?

На стената, открита на 20 април 2006 г., са поставени ликовете на личности, след широко обществено обсъждане, избор по критерии и решение на Общински съвет – Панагюрище.

Като директор на музейната институция се считам за задължен да изразя становището на специалистите, работещи в нея.

Ние подкрепяме предложението за:

  1. Вписване името на Атанас Сугарев на Мемориалната стена. Мотивите, за което са общественик, краевед, педагог, фолклорист, читалищен деец, музеен деятел, публицист, училищен ръководител, журналист и т.н.
    2. Братята Павел, Петко и Михо Дейкови са откриватели на Панагюрското златно съкровище, извършили безпрецедентен морален подвиг в неговото опазване и предаване на държавните власти, съхранили за науката безценен артефакт от елинистическата епоха и нейната култура; шедьовър на древната торевтика без аналог в световната история и култура. Панагюрското златно съкровище превръща България и Панагюрище в притегателен център за развитието на културно-историческия туризъм, чиято визитка е украсена от това уникално съкровище. Така че в залата-трезор „Панагюрско златно съкровище“ да бъдат поставени барелефи на откривателите му, каквато идея всъщност съществуваше. По този начин ще бъде отдадена заслужена почит на братя Дейкови във връзка със 70-годишнина от откриването му.

Същеврeменно Исторически музей – Панагюрище предлага на Мемориалната стена да бъдат вписани имената на:
– Ген. Стою Петков Брадистилов като национално признат военен деец, участник в Сръбско-българската война, прославен пълководец от Балканските войни, достигнал във военната си кариера до офицерското звание генерал-лейтенант.

– Цветана Маркова Костуркова – художник

– Панчо Петров Шопов като деец на Комитета „Бележити панагюрци“ и създател на неговия архив, краевед, публицист, координатор по написването и издаването на сборниците за Панагюрския край, читалищен деец, журналист и т.н.

– Недьо Горинов като педагог, читалищен деятел, член на Комитета „Бележити панагюрци”, публицист, популяризатор на делото на Марин Дринов и Нешо Бончев, създател на химна на Средна гора, краевед, журналист, музеен работник, предложил за патрон на гимназията в града името на Нешо Бончев.

Дами и Господа,

С годините все повече ще се увеличава интереса за вписването личности на Мемориалната стена. Естествено, всеки има своето място в развитието на Панагюрския край и навярно ще се реализират идеите за алеи на дейците на културата и изкуството и др.

Навярно е наложително всички предложения за вписването на Мемориалната стена да се:

– подлагат на широко и обосновано обществено обсъждане;

– да се разработи статут с критерии, на които да отговарят предложените личности за вписването на Мемориалната стена;

– да се създаде междуведомствен орган, в който да бъдат привлечени специалисти от различни сфери.

Музейната институция протяга ръка на всички за партньорство при реализацията на благородните инициативи.

С уважение,
доц. д-р Ат. Шопов,
Директор на Исторически музей – Панагюрище

30. 10. 2018 г.

Сподели с приятелиShare on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Pin on PinterestShare on LinkedIn