Стартира изграждането на язовир Луда Яна

Първата копка на язовир „Луда Яна“  ще се състои на 25 октомври 2016 г. (вторник) от 11:00 часа на територията на изграждащия се язовир, съобщиха от Общинска администрация – Панагюрище.  На церемонията ще присъстват Министърът на регионалното развитие и благоустройството г-жа Лиляна Павлова, представители на Министерство на регионалното развитие и благоустройството, Временно изпълняваща длъжността Областен управител на област Пазарджик г-жа Гинче Караминова, Председателят на Общински съвет – Панагюрище г-н Христо Калоянов, Кметът на община Панагюрище г-н Никола Белишки  и експерти от местната администрация.

С това реално се поставя началото на строителните дейности, които ще се изпълняват от консорциум „Щрабаг – Станилов“.

Договорът, който беше подписан на 1 септември 2016 г. е на стойност 56.3 млн. лв. с ДДС и се финансира с подкрепата на Световната банка. Проектът е със срок на изпълнение 900 дни. По време на строителството на обекта ще работят 350 души, а след приключване на язовира постоянните работни места ще са 30.

Изграждането на язовира ще започне практически от начало, като ще се използва единствено частично изградената стена, за която е установено, че отговаря на съвременните геоложки и сеизмологични изисквания. Останалите допълнителни съоръжения ще бъдат разрушени и изградени наново.

Новият язовир ще е с обем 20 млн. куб.м и височина на стената от почти 50 м. Това е средно голям язовир за питейни нужди. Основните съоръжения на хидровъзел „Луда Яна” са: язовирна стена, водовземна кула, отбивен тунел, основен изпускател, преливник, пречиствателна станция за питейни води (ПСПВ) с капацитет 300 л/сек, два довеждащи водопровода (1900 м гравитачен и 200 м напорен) и две помпени станции. Водоснабдителната система „Луда Яна” е предвидена с възможност да осигури нормално водоснабдяване на Панагюрище и селата Оборище, Поибрене, Попинци, Баня, Бъта, Левски, Елшица, мина „Радка”, площадки „Оптикоелектрон” и „Асарел” от община Панагюрище и още пет селища от общини Пазарджик и Стрелча. Язовирът може да доставя питейна вода на 45 хил. души. Освен осигуряване на питейна вода за населените места, проектът ще регулира водния отток и ще защитава от наводнения подязовирните селища, инфраструктура и обработваеми земи, ще подобри микроклимата в района на язовирното езеро.

Строителството на язовира и пречиствателната станция за питейна вода се финансира по проект за развитие на общинската инфраструктура с подкрепата на Световната банка, която осигурява 80% от средствата, а останалите 20% са съфинансиране от държавния бюджет.

Oborishte.bg

Сподели с приятелиShare on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Pin on PinterestShare on LinkedIn