Стартира изплащането на средствата за даровити деца от община Панагюрище

От 18 до 25 септември 2023 година ще се изплаща еднократното финансово подпомагане на деца с изявени дарби от община Панагюрище, които са кандидатствали и са одобрени през месец юли 2023 година.

Средствата се получават лично и/или с придружител родител/ръководител, с документ за самоличност /лична карта на детето или родител/ръководител/, в сградата на Центъра за подкрепа за личностно развитие – Панагюрище от 9:00 до 17:00 часа.

Еднократно финансово поощрение, по чл. 17, ал. 1 и 2 от Правилника за условията и реда за осъществяване на закрила на деца и ученици с изявени дарби в община Панагюрище, за индивидуално и отборно класиране, ще получат 147 деца и ученици: област Наука – 14, област Изкуство – 69 и област Спорт – 64.

Общата сума за финансово подпомагане на деца и ученици с изявени дарби от първата сесия на 2023 година възлиза на 11 840 лева.

ПРОТОКОЛ № 02 от 14.07.2023  г. от дейността на Експертно-консултативната комисия за осъществяване на закрила на деца и ученици с изявени дарби в община Панагюрище, назначена със Заповед № 478 от 14.07.2023 г. на кмета на Община Панагюрище.

 

Oborishte.bg

Сподели с приятелиShare on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Pin on PinterestShare on LinkedIn