Стартира изпълнението на регионална програма за заетост в община Панагюрище

Стартира изпълнението на регионална програма за заетост на област Пазарджик за 2020 година в община Панагюрище, съобщиха от Общинска администрация-Панагюрище. Чрез реализирането на регионалната програма, Община Панагюрище ще осигури 4-месечна заетост на 6 безработни лица от уязвимите групи, които са изправени пред риск от бедност и социално изключване, социално, здравно и пенсионно осигуряване на трудоспособни безработни лица, обект на Програмата, ще се създадат трудови навици и ще се повиши качеството на човешките ресурси. Ще се повиши мотивацията, чрез заработване на трудови възнаграждения и ще се осъществи преход от пасивен към активен подход при работа с най-уязвимите групи безработни лица.

Съгласно подписания договор за заетост между Агенцията по заетостта чрез дирекция „Бюро по труда“ – Панагюрище и Община Панагюрище са назначени 4 безработни лица на длъжност „работник, озеленяване“ и 2 безработни лица на длъжност „работник, поддръжка на пътища“. Отпуснатите средства от държавния бюджет са в размер на 17 624,00 лева. Средствата осигурени от общинския бюджет са в размер на 1 000,00 лева.

Наетите лица ще работят по утвърден график и разпределение в съответствие с природо – климатичните условия на няколко обекта в община Панагюрище.

Oborishte.bg

 

Сподели с приятелиShare on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Pin on PinterestShare on LinkedIn