Стартира кампанията „За чиста околна среда 2016“

За поредна година Министерството на околната среда и водите и ПУДООС обявяват конкурс в рамките на Националната кампания „ЗА ЧИСТА ОКОЛНА СРЕДА – 2016г.“ на тема „Обичам природата– и аз участвам“. В предишни години одобрени проекти имаше и на територията на община Панагюрище.
Целта на кампанията е повишаване на екологичната култура на гражданите и навлизане на съвременните тенденции в сферата на опазване на околната среда. Участници в конкурса могат да бъдат общини и кметства, държавни и общински училища, детски градини и обединени детски комплекси от цялата страна. За реализиране на всеки от класираните проекти ще бъдат предоставени средства в размер до 10 000 лева за общини и кметства и до 5 000 лева за училища, детски градини и обединени детски комплекси. При оценяване на предложените проекти ще се има предвид пълнотата на съдържанието им, оригиналността на идеите и цялостното им оформление.
Крайният срок за подаване на проектните предложения в ПУДООС е 15.02.2016г. за училища, детски градини и ОДК и до 26.02.2016г. за общини и кметства. Резултатите от извършеното класиране на постъпилите заявления ще бъдат обявени в срок до 08.04.2016г. на интернет страниците на МОСВ и на ПУДООС. Крайната дата за реализация на дейностите по кампанията е 30.10.2016г. В класирането няма да бъдат включвани проекти, които са получили финансиране в Националната кампания „За чиста околна среда“.

Oborishte.bg

Сподели с приятелиShare on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Pin on PinterestShare on LinkedIn