Стартира кампанията „Чиста околна среда“ 2022. Ежегодно одобрени проекти има и от община Панагюрище

Стартира ежегодният конкурс в рамките на Националната кампания „Чиста околна среда“ 2022. Допустими бенефициенти са общини, кметства, кметски наместничества, училища, детски градини и Центрове за подкрепа на личностното развитие/Обединени детски комплекси.

Управителният съвет на ПУДООС прие да бъдат отпуснати средства в размер до 3 500 000 лв. за провеждане на Национален конкурс „Чиста околна среда-2022 г.” за най-оригинален и екологично познавателен проект на тема „Обичам природата и аз участвам”. Средствата ще бъдат разпределени по следния начин:
За проекти на общини и кметства – до 15 000 лв. с ДДС, на обща стойност – 2 000 000 лв.;
За проекти на училища, детски градини и ЦПРЛ/ОДК – до 7 500 лв. с ДДС, на обща стойност – 1 500 000 лв.
Обявите за конкурса с критериите за участие са публикувани на електронната страница на МОСВ. Конкурсните проекти се изпращат до деловодството на ПУДООС по Държавна единна електронна система за обмен на документи (Eventis, Акстър и др.), или по e-mail: proekti2022@pudoos.bg
Проектът заедно с приложенията задължително следва да бъдат сканирани и изпратени като един файл. Крайният срок за изпращане на проектите за училища, детски градини и Центрове за подкрепа на личностното развитие /Обединени детски комплекси е 18.02.2022 г., а за общини и кметства – 04.03.2022 година.

Ежегодно одобрени проекти има и от община Панагюрище. Припомняме, че в рамките на националната кампания „Чиста околна среда“ през 2021година сред одобрените за финансиране бяха проектите на ДГ „Пролет“ в Панагюрище и ДГ „Надежда“ в село Бъта.

 

Oborishte.bg

Сподели с приятелиShare on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Pin on PinterestShare on LinkedIn