Стартира обществена поръчка за поддържане на уличното осветление

150 000 лева без ДДС е прогнозната стойност на обществената поръчка „Изграждане, поддържане и текущ ремонт на мрежите и съоръженията за улично осветление на територията на Община Панагюрище”.
Община Панагюрище откри процедура за възлагане на поръчката, която ще се финансира със средства от общинския бюджет на Община Панагюрище за 2016г.
Изграждането, поддържането и текущия ремонт на уличното осветление ще се осъществява по детайлно изготвени подробни количествени сметки. Мястото на изпълнение на обществената поръчка е територията на гр. Панагюрище, с. Елшица; с. Попинци; с. Левски; с.Бъта; с. Баня; с. Панагюрски колонии; с. Поибрене /включва и махала Сърбиново/; с. Оборище. Срокът за изпълнение на поръчката е до 31.12.2016 год.
Сред основните дейности, включени в предмета на поръчката са контрол, мониторинг на състоянието и грижа за безопасна експлоатация на съществуващи съоръжения; офериране и изграждане на нови трасета от мрежата за улично осветление; откриване и отстраняване на кабелни повреди на улично осветление; направа на съединителни муфи до 1 kV;
откриване и отстраняване на повреди по въздушни мрежи за улично осветление; доставки и монтаж на нови осветителни тела за улично осветление; ремонт на осветителни тела и др.
Срокът за участие в процедурата по възлагане на обществената поръчка ще продължи до 3 декември, а офертите ще бъдат отворени на следващия ден – 4 декември.

Oborishte.bg

Сподели с приятелиShare on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Pin on PinterestShare on LinkedIn