Стартира процедура за набиране на предложения за финансово подпомагане на проекти за младежки дейности от бюджета на Община Панагюрище

За втора поредна година Община Панагюрище предлага форма на организация и възможности за изразяване на инициативността и новаторството на младите хора чрез разработени, одобрени и реализирани от тях проекти, осъществявани на територията на община Панагюрище.

Основната цел е осмисляне на свободното време на младите хора чрез стимулиране на младежката инициатива, предприемчивост и креативност. Включването на младежите в конкретни дейности – проекти и целенасочени тематични кампании за всяка една сфера на обществения живот ще мотивира социалната им ангажираност и ще повиши чувството на принадлежност към родния край.

Община Панагюрище ще финансира проекти, осъществени с активното участие на младежи, на конкурсен принцип, в следните приоритети:

– Решаване на конкретни социални въпроси;

– Повишаване на гражданската активност на младежите, развитие на демокрацията и защита на човешките права;

– Преодоляване на социалната изолация и реинтеграция на уязвими и маргинализирани групи, социална интеграция;

– Насърчаване на доброволческата дейност;

– Междукултурно и междуетническо сътрудничество;

– Утвърждаване на местни, национални традиции и европейски практики;

– Насърчаване на творческите умения и инициативи на младежите;

– Насърчаване на здравословния начин на живот;

– Екология;

– Туризъм;

– Спорт.

Организациите могат да кандидатстват по всеки един приоритет с един проект на стойност 3 000 лева.

Проектните предложения се подават в Център за административно обслужване – град Панагюрище, пл. „20-ти април“ №13, Община Панагюрище, от 05.04.2018 година до 17:30 часа на 08.05.2018 година включително.

Указания за изготвянето на проектите, както и необходимите за кандидатстване документи са публикувани на електронната страницата на Община Панагюрище, раздел „Младежки дейности“ – „Младежки проекти“.

Подкрепата и задържането на младите хора в родния ни край са значим фактор при формиране на местните политиките в средносрочен и дългосрочен план.

Призоваваме за активност всички, които желаят задно да чертаем живота на нашата община днес.

 

Oborishte.bg

Сподели с приятелиShare on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Pin on PinterestShare on LinkedIn