На 24 ноември стартира публичното обсъждане на бюджета на Община Панагюрище за 2016 година

Публично обсъждане на бюджета на Община Панагюрище за 2016 години ще се проведе  на територията на осемте кметства в общината. Разработването и приемането на общинския бюджет са част от най-важните решения за бъдещето и те трябва да се вземат с активното участие на гражданите, пише в поканата от кмета на община Панагюрище до жителите на общината, представители на бизнеса, неправителствени организации.

Публичното обсъждане се провежда на основание чл.84, ал.2 от Закона за публичните финанси и във връзка с чл. 30 от Наредбата на Общински съвет – Панагюрище за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета и за условията и реда за съставяне на тригодишна бюджетна прогноза за местните дейности на община Панагюрище.

Ето и графикът на публичните обсъждания:

24 ноември 2015 година

с. Поибрене – 9:00 часа – Читалище – Заседателна зала

с. Оборище – 11:00 часа – Заседателна зала в Кметството

25 ноември 2015 година

с. Баня – 10:30 часа – Кметски кабинет

с. Бъта – 12:30 часа – Клуб на пенсионера

26 ноември 2015 година

с. Попинци – 9:30 часа – Читалище – Женско дружество

с. Елшица – 11:30 часа – Кметски кабинет

27 ноември 2015 година

с. Панагюрски колонии – 9:30 часа – Клуб на пенсионера

с. Левски – 11:30 часа – Ритуална зала на Кметството

30 ноември 2015 година

гр. Панагюрище – 17:00 часа – Сесийна зала в сградата на Община
Панагюрище

Материалите по проекта за бюджет за 2015 година ще бъдат на разположение в приемната на Общинска администрация и публикувани в интернет-сайта на Община Панагюрище на 16 ноември 2015 година.
Становища и предложения по проекта за общински бюджет за 2016 година могат да се представят в деловодството на Центъра за услуги и информация на гражданите в сградата на Община Панагюрище и на e-mail: obstina@abv.bg, не по-късно от два дни преди провеждане на публичните обсъждания.

Oborishte.bg

Сподели с приятелиShare on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Pin on PinterestShare on LinkedIn