Стартира сезона на термографски изследвания срещу загуба на енергия в дома и офиса

С понижаването на външните температури настъпва и времето на термографски изследвания като най-добър начин за идентифициране на местата, водещи до загуби на енергия в един имот или цяла сграда, припомнят от  EVN България. Услугата е достъпна за всички клиенти, без значение на местоположението на техния имот, като в зависимост от броя на имотите в една сграда цените варират от 91,67 лв. (без ДДС) до 149,50 лв. (без ДДС). До 2 работни дни след заявяване на услугата, в който и да е EVN офис на EVN България, експерт на компанията се свързва с клиента и съгласува с него удобно време за посещение. До 10 работни дни след термографското заснемане дружеството предоставя на клиента подробен доклад с външни инфрачервени снимки на сградата и/или отоплителните тела. Експертите на ЕVN България обръщат внимание на откритите места със загуба на енергия и разясняване перспективите за тяхното отстраняване. Чрез новата услуга клиентите могат да извършват прецизно и цялостно енергийно изследване на своя дом, цяла сграда, както и на един или няколко жилищни входа.

EVN_termografia_1Термографското заснемане е възможно само по време на зимните месеци от ноември до март включително като услугата се извършва вечер в присъствието на клиента.  С помощта на камерата невидимите за човешкото око топлинни потоци се улавят и преобразуват в инфрачервени снимки – т. нар. термограми. На термограмите разпределението на топлината по повърхността на изследваните елементи се визуализира в различни цветове според измерените температурни стойности, като светлите цветове отговарят на топли повърхности, а тъмните цветове – на студени. По този начин термографията прави възможно да се видят загубите на топлинна енергия, да се установят точно местата и причините за тях. Анализът на температурното разпределение в термограмите дава възможност да се локализират точно неуплътнените и проблемни зони от външната конструкция на сградите с повишена топлопроводимост.

Oborishte.bg

Сподели с приятелиShare on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Pin on PinterestShare on LinkedIn