Стартира техническото обследване на първите блокове по програмата за безплатно саниране

Във връзка с изпълнение на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради, Община Панагюрище сключи договори за изготвяне на технически обследвания, технически паспорти и обследвания за енергийна ефективност, издаване на енергийни сертификати на многофамилни жилищни сгради построени по индустриален способ за следните сгради:

– бл. 6, намиращ се в ж.к. „ОЕ-I“;

– бл. 9, 10, 11, 12 на ул. „ Делчо Спасов”;

– бл.5, вх. А, Б в ж.к. „Оптикоелектрон – I“;

– бл.2 на ул. „Незабравка” № 9.

Фирмите-изпълнители ДЗЗД „Еко Ефект-21“ и „Ен Еф Консултанти“ ЕООД следва да извършат екзекутивно архитектурно заснеманепредставляващо точно измерване на всички стени, отвори (прозорци и врати), нива и други елементи в помещенията на даден обект, на неговата височина, материали, конструкция и възстановяване на техническите чертежи на сградата.

Националната програма за енергийна ефективност е насочена към обновяване на многофамилни жилищни сгради, като с нея се цели чрез изпълнение на мерки за енергийна ефективност да се осигурят по-добри условия на живот за гражданите в многофамилни жилищни сгради, топлинен комфорт и по-високо качество на жизнената среда.

Изпълнението на мерки за енергийна ефективност в многофамилни жилищни сгради ще допринесе за:

по-високо ниво на енергийната ефективност на многофамилните жилищни сгради и намаляване на разходите за енергия;

подобряване на експлоатационните характеристики за удължаване на жизнения цикъл на сградите;

осигуряване на условия на жизнена среда в съответствие с критериите за устойчиво развитие.

Oborishte.bg

Сподели с приятелиShare on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Pin on PinterestShare on LinkedIn