Стартовата учителска заплата ще стане 1260 лева от догодина

1260 лв. ще бъде стартовата основна заплата за учител от следващата година. Това  предвижда Колективният трудов договор (КТД), подписан от министъра на образованието и науката Красимир Вълчев и национално представителните синдикални и работодателски организации в системата на предучилищното и училищното образование. Увеличението на индивидуалните възнаграждения на педагогическите специалисти ще варира между 15 и 16.1%.
Минималните възнаграждения на старшите учители ще достигнат 1300 лв., а на главните – 1350 лв. Директорите на детски градини и училища ще получават не по-малко от 1535 лв., а заместник-директорите – 1420 лв.
Увеличава се и възнаграждението за класните ръководители. За водене на задължителна документация и консултации с родители, деца и ученици ще се взема по 46 лв. отгоре от заплатата.Предвижда се обезщетението при пенсиониране за учителите да е в размер на 11 брутни заплати от 1 януари 2021 година, които ще се осигуряват по национална програма.
С 30 лева месечно ще се компенсират и разходите за консумативи на учителите, които водят обучение от разстояние в електронна среда в условията на епидемии, пандемии, енергийни кризи, извънредно положение или други случаи на непреодолими събития, които ще се изплащат като допълнително трудово възнаграждение (ДТВ) за времето на провеждането му.

Oborishte.bg

 

Сподели с приятелиShare on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Pin on PinterestShare on LinkedIn