Стефан Мирев откри информационна среща-семинар с участието на фермери от региона

Заместник областният управител Стефан Мирев приветства организаторите и участниците в информационната среща-семинар за производството на качествено сурово мляко и възможностите за подпомагане на млекопроизводителите по програмата за развитие на селските райони, съобщава Областната администрация-Пазарджик.

Форумът се организира от Министерство на земеделието и храните, съвместно с Национална служба за съвети в земеделието, Селскостопанска академия, Българска агенция по безопасност на храните.

За нас като представители на държавата на територията на област Пазарджик е изключително важно да провеждаме успешни политики в подкрепа на животновъдството и по-конкретно на млекопроизводителите от региона”, каза в началото на срещата зам. областният управител Стефан Мирев и информира фермерите, че са предприети всички необходими административни мерки и действия от страна на институциите за недопускане разпространението на наша територия на болестта заразен нодуларен дерматит. Все още няма регистриран случай в област Пазарджик на заразното заболяване по животните. Това бе и първата тема, по която представители на ОДБХ изнесоха лекция по време на семинара.
Целта на поредицата от информационни срещи в цялата страна е да повишат информираността и практическите познания на фермерите в областта на ветеринарномедицинските изисквания към млечните ферми, хранене на животните, хуманно отношение, хигиена на добив, възможности за преработка и директни доставки на мляко и млечни продукти до крайния  потребител. Млекопроизводителите бяха запознати с различните възможности за подпомагане по схеми за преходна и национална помощ и схеми за обвързано с производството подпомагане, както и възможностите за подпомагане по ПРСР 2014-2020 г. и от Национална служба за съвети в земеделието.

Oborishte.bg

Сподели с приятелиShare on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Pin on PinterestShare on LinkedIn