Строителството на нова детска градина в село Оборище вероятно ще започне през април

Строителните дейности по обособяването на нова детска градина в село Оборище ще стартират най-вероятно през месец април, каза кметът на селото Милко Ангелов. Припомняме, че в капиталовата програма на бюджета на община Панагюрище за 2015 година бяха заложени 150 000 лева, които не бяха усвоени през миналата година, сега изграждането на детското заведение е прехвърлено в Бюджет` 2016 като преходен обект.
„Янкуловски Кънстракшън“ ЕООД спечели обявената от Община Панагюрище обществена поръчка с предмет: „Инженеринг – проектиране и строителство на обект: „Промяна на предназначението на стара сграда на училище „Св. св. Кирил и Методий“ в ЦДГ (Целодневна детска градина) „Мечо Пух“ – с. Оборище, община Панагюрище“. Решението на кмета на общината Никола Белишки за класирането на участниците е с дата 01.12.2015 година. Прогнозната стойност на обществената поръчка е 125 000 лева без ДДС. Предвижда се подмяна на финиши на стени, подове и покриви, подмяна на покрив и дограми, както и всичко необходимо до привеждане на сградата във вид, отговарящ на съвременните санитарно – хигиенни и топло-технически изисквания. Ще бъде облагородена прилежащата територия с местни растителни видове, обновено и реконструирано ще бъде пространството около сградата, ще бъдат изградени нови детски площадки.
„Училището в Оборище беше закрито през 2008 година и двете сгради в двора му оттогава стоят неизползваеми. Затова избрахме този вариант, тъй като самият училищен двор е хубав. През 2014-та година направихме в него спортна площадка, има и хубава паркова част. Успяхме да го опазим от набези и сградата наистина е в приличен вид“, каза кметът на селото Милко Ангелов. Сградата на детската градина, която съществува в момента, е твърде тясна и неудобна, а тенденциите показват, че децата в Оборище се увеличават. Към настоящият момент ЦДГ „Мечо Пух” посещават 14 деца.

Oborishte.bg

Сподели с приятелиShare on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Pin on PinterestShare on LinkedIn