Строителството на язовир „Луда Яна“ и Пречиствателна станция за питейни води е възобновено

Изпълнението строителството на язовир „Луда Яна“ и Пречиствателна станция за питейни води бе възобновено. Изпълнител на обекта е Консорциум „Щрабаг – Джи Пи“, това съобщават от „ДЖИ ПИ ГРУП“ АД. Ето какво съобщават още от  строителната компания:
„Проектът е комплексен, състои се от няколко подобекта: язовирна стена и прилежащите ѝ съоръжения, пречиствателна станция за питейни води, два довеждащи водопровода и две помпени станции. Проектирането и строителтвото на язовира за първи път започват през 80-те години на миналия век, но през 2000 г. проектът е замразен с изградена частично язовирна стена и допълнителни съоръжения. Отново строителни дейности започва през есента на 2016 г., като проекта е замразен през 2019 г., когато са завършени около 30 на сто от дейностите.
Възстановяването на строителните работи е от изключително значение за жителите на гр. Панагюрище, тъй като язовир „Луда Яна“ е предназначен за водоснабдяване на града.
В обхвата на проекта “Джи Пи Груп” АД ще изпълнява язовирната стена, която е от каменно насипен тип с глинено ядро. Височината на стената е 43,40 м, дължина на стената по короната е ~550 м и широчина на короната 6м. Ще бъдат изградни и траншейния преливник, отбивен тунел, санитарно-охранителна зона и ще се почисти хумусния слой от чашката на язовира.
Съгласно изготвения календарен график работата на обекта ще стартира с разработване на кариерите за добив на насипен материал. На територията на обекта ще бъде инсталирана Трошачно-миячна сортировъчна инсталация /ТМСИ/, с която на място ще се преработва добития от кариерата материал. Преди да продължат насипите по язовирната стена, най-горния слой трябва да бъде премахнат, тъй като е компроментиран от дългия престой.
При благоприятни метеорологични условия в отбивния тунел, ще започне полагането на чугунената тръба DN400 с успоредно ѝ бетониране в дъното на тунела.
Предстоят и подготвителните работи по преливника. Ще бъдат изправени 2 кулокрана в долната и горната част на бързотока, а при необходимост има готовност за изправяне и на трети кулокран. Поради дългия период, в който обекта е бил в престой, трябва да се предприемат действия по репариране на откритата армировка и корозиралите бетонови повърхности.“.
Oborishte.bg
Сподели с приятелиShare on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Pin on PinterestShare on LinkedIn