Студентите и учениците ще могат да гласуват в населеното място, където учат

Всички ученици и студенти редовно обучение могат да гласуват на изборите за държавен глава и референдума на 6 ноември в секция по избор в населеното място, където учат, ако то е различно от постоянния им адрес.Централната избирателна комисия (ЦИК) съобщи, че за целта е необходимо да представят документ за самоличност, ученическа или студентска книжка, надлежно заверена от учебното заведение със седалище в населеното място за съответната учебна година или семестър, както и да попълнят декларация по образец (Приложение №16-ПВР/НР от изборните книжа). Изборният закон дава възможност за гласуване и на студентите редовно обучение, включително дипломанти, курсанти, докторанти и др., дори ако не разполагат с надлежно заверена студентска книжка. За целта е необходимо да представят пред членовете на секционната избирателна комисия (СИК) служебна бележка или друг удостоверителен документ, издаден от учебното им заведение, от който е видно, че се обучават в редовна форма в съответното висше учебно заведение за учебната 2016/2017 г. При гласуване студентите и учениците подават декларация – Приложение №16-ПВР/НР от изборните книжа, че не са гласували и няма да гласуват на друго място.
Имената и данните им се дописват в избирателния списък под черта и се допускат да гласуват, като в представения пред комисията удостоверителен документ се отбелязват датата на гласуването, номерът на секцията и се вписва „гласувал“, след което документът се подписва от председателя и секретаря и се подпечатва с печата на СИК. Копие от документа се прилага към избирателния списък, а оригиналът се връща, за да послужи при гласуване при евентуален втори тур.

Oborishte.bg

Сподели с приятелиShare on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Pin on PinterestShare on LinkedIn