Студенти от Лесотехническия университет проведоха практическо обучение в „Асарел-Медет“

Група студенти в четвърти курс – специалност „Екология и опазване на околната среда“, и техни преподаватели от Лесотехническия университет в София, посетиха „Асарел-Медет“ преди ден.

Визитата им беше свързана с провеждане на практическо обучение, като акцентът бяха дейностите и мероприятията, свързани с управлението на минните отпадъци, дейностите по тяхното последващо третиране и технологията за пречистване на руднични и дренажни води в пречиствателните станции.

Студентите посетиха диспечерския пулт на рудник „Асарел“, където се запознаха с различните етапи от производствения процес, както и с проекта за рекултивация на Окисно насипище. Особен интерес у гостите предизвикаха внедрените иновативни технологии за оползотворяване на омеднени разтвори чрез инсталацията за екстракция и електролиза на катодна мед.

 

Oborishte.bg

Сподели с приятелиShare on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Pin on PinterestShare on LinkedIn