Студенти от Панагюрище, обучаващи се в чужбина, могат да кандидатстват за поименната студентска стипендия „Проф. Марин Дринов“

Община Панагюрище стартира процедура за набиране на кандидати  за поименна студентска стипендия „Проф. Марин Дринов“ за учебната 2021/2022 година.  Учредената от Община Панагюрище и „Асарел-Медет” АД стипендия на името на проф. Марин Дринов е за студенти от община Панагюрище, които се обучават във висше учебно заведение в чужбина. Стипендията се отпуска ежегодно – за периода на учебната година. Размерът на годишната стипендия е 2000 евро. Средствата се изплащат ежемесечно, като се разпределят на равни вноски, съобразно броя на учебните месеци. Средствата за изплащане на стипендията се осигуряват от „Асарел-Медет” АД, чрез сключване на дарителски договор с Община Панагюрище.

За стипендията могат да кандидатстват:

– студенти, родени и жители на община Панагюрище;

– студенти от всички специалности, които се обучават в редовна форма във висше учебно заведение в чужбина, както за бакалавърска, така и за магистърска степен;

– студенти, които са завършили предходната учебна година с успех не по-нисък от много добър 5.00;

– студенти, които не са получавали стипендията за две последователни учебни години.

Кандидатът с най-висок успех е с предимство пред останалите, при равни други условия.

Степенувани критерии за подбор при еднакъв успех на кандидатите – предимство по приоритети при равни други условия:

А) Кандидати с изявени постижения в областта на образованието и изкуството – призови класирания /до 5 години преди датата на кандидатстване/ от олимпиади, конкурси, фестивали и други, които са удостоверени с грамоти, дипломи, сертификати за награди и т.н.;

Б) Пълни сираци или кандидати, останали с един родител или с родител-пенсионер по болест;

В) По-нисък доход на домакинството.

Необходими документи:

а) молба за кандидатстване за стипендията;

б) уверение за успех от висшето учебно заведение /на български език, преведено от лицензиран преводач/;

в) препоръка от преподавател във висшето учебно заведение /на български език, преведена от лицензиран преводач/;

г) удостоверение за постоянно местожителство;

д) копие от акт за раждане;

е) копие от грамоти, дипломи, сертификати за награди и други – по желание на кандидата;

ж) декларация, че лицето не е получавало стипендията за две последователни учебни години;

з) декларация за доходите на родителите за предходните 6 месеца.

Молбите за кандидатстване се подават в свободен текст, ведно с всички необходими документи, в сградата на Община Панагюрище, Център за административно обслужване (партер) за входиране.
Краен срок за подаване на молбите –  27 септември 2021 година.
Връчването на стипендията от Изпълнителния директор на „Асарел-Медет” АД или упълномощено от него лице става на тържествена церемония, организирана от кмета на община Панагюрище по повод рождения ден на проф. Марин Дринов.

Oborishte.bg

Сподели с приятелиShare on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Pin on PinterestShare on LinkedIn