СУ „Нешо Бончев” спечели финансиране по програма „Еразъм+” с проекта си ТИМ

СУ „Нешо Бончев” спечели финансиране по програма Еразъм+ към ЦРЧР с проекта си ТИМ(Технологии и Иновативни Методи), който се фокусира върху екипната работа в педагогическия колектив с цел развиване на дигитални и езикови компетентности като част от уменията на 21 век във вертикална ПУО (Професонална Учебна Общност), обхващаща цялото училище, съобщиха от панагюрската гимназия.

Основната стратегическа цел е участие на персонала в мобилности с цел повишаване квалификацията и овладяване на умения за 21. век в направленията:

  1. Въвеждане на уеб-решения и нови технологии в чуждоезиковото обучение и други учебни дисциплини;
  2. Интегриране на учебните програми за всички етапи;
  3. Създаване контакти и обмяна на опит с колеги от различни EU страни.

СУ “Нешо Бончев” планира да изпрати 10 участници в три квалификационни курса с цел достигане на европейските стандарти и повишаване качеството в училищното образование. Избраните курсове ще се провеждат в четири различни държави с богат европейски опит – Ирландия, Испания, Финландия, Естония. Учителите ще имат възможността да обменят и възприемат нови идеи, иновативни  методи и форми, нестандартни подходи за управление на класната стая, с цел насърчаване към по-висока мотивация и ангажираност на учениците в клас.

Придобитите компетенции и опит на персонала ще бъдат успешно интегрирани в стратегическия план за развитие на училището в бъдеще и обогатят принципите, които отразяват ценностите и отговорностите му като цяло.

Проектът е на стойност 29 524 евро.

 

Oborishte.bg

Сподели с приятелиShare on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Pin on PinterestShare on LinkedIn