Съветниците от екокомисията с идея в Бюджет` 2017 на Община Панагюрище да бъде заложена програма за зелено строителство

nemska

Тодорка Немска

Среща с новия управител на Общинското предприятие „Чистота” Тодорка Немска проведоха на заседанието си на 13 януари членовете на постоянната комисия по „Екология, туризъм, селско и горско стопанство”. Общинските съветници изискаха от Немска в срок до началото на месец февруари да им бъде предоставена актуална карта за местонахождението на контейнерите на територията на град Панагюрище и на местата за обществено ползване, които се поддържат от общинското предприятие. Поискаха информация относно процедурата по снегопочистването на територията на общината, в срок до края на месец март. Изискаха да им бъде предоставен годишния отчет на ОП „Чистота”, след като бъде изготвен. Изявиха желание да се запази досегашната практика да получават справка на всяко тримесечие.
Членовете на комисията препоръчаха в Бюджет` 2017 на Община Панагюрище да бъде заложена програма за зелено строителство, която да бъде изготвена до месец октомври тази година.
Съветниците се запознаха за сведение с проектите на Стратегията за управление на общинската собственост в община Панагюрище за 2016-2019 година и Програмата за управление и разпореждане с имотите – общинска собственост в община Панагюрище за 2016 година и с Отчета на Програмата за управление и разпореждане с имотите – общинска собственост в община Панагюрище за 2015 година.
По отношение на Стратегия за управление на общинската собственост, съветничката от групата на Реформаторски блок Веселина Зумпалова – Ралчева препоръча Общината да провокира интерес към всички видове общинска собственост, тъй като търсене има, и предложи в нея да бъде заложено изготвянето на регистър на частната общинска собственост, който да отразява начина на ползване.
Решенията си по отношение на Проекта на Бюджета на община Панагюрище за 2016 година, индикативния годишен разчет за средствата и сметките от ЕС за 2016 година и актуализирана бюджетна прогноза 2016-2018 година съветниците ще вземат на следващо заседание другата седмица.

Oborishte.bg

Сподели с приятелиShare on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Pin on PinterestShare on LinkedIn