Съветници с предложение Общински съвет-Панагюрище да може да заседава и от разстояние

Предложение за изменение и допълнение на Правилника за организацията и дейността на Общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с Общинска администрация отправиха съветниците от Постоянната комисия „Местно самоуправление и законност“ при Общински съвет-Панагюрище. Актуализацията на Правилника ще даде възможност за провеждане на заседания от разстояние, когато е затруднено провеждането на присъствени заседания в условията на обявено извънредно положение, бедствено положение, извънредна епидемична обстановка  или кризисна ситуация.  В проекта за решение е уточнено, че  председателят на Общинския съвет  ще може да свиква заседания от разстояние при спазване на условията за кворум и лично гласуване, като се осигурява пряко и виртуално участие чрез видеоконферентна връзка. Регламентирани са и възможностите за заседаване в случаите, когато няма техническа възможност за видеоконференция, прецизирани са и детайли около начина на заседаване и гласуване.

Целта на приемането на промени в Правилника е привеждането му в съответствие с измененията в Закона за местното самоуправление и местната администрация, а очакваният резултат е повишаване ефективността в работата на местната власт, се посочва в проекторешението, което предстои да бъде обсъдено от градските парламентаристи.

Oborishte.bg

Сподели с приятелиShare on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Pin on PinterestShare on LinkedIn