Съвместно заседание събра в Панагюрище представители на властта, синдикати и НПО-та

Съвместно заседание на Регионалния съвет за развитие и Регионалния координационен комитет на Южен централен район се провежда на 15 и 16 декември в Панагюрище.
На него присъстваха заместник-министърът на регионалното развитие и благоустройството Иван Аспарухов, областни управители на областите от Южен централен район, кметове, представители на синдикални и браншови организации, представители на управляващите органи на оперативните програми и представители на неправителствени организации.
Заседанието откри областният управител на област Пазарджик Трендафил Величков, който е председател на Регионалния съвет за развитие и Регионалния координационен комитет на Южен централен район.
Кметът на община Панагюрище Никола Белишки направи предложение от дневния ред на заседанието да отпадне точката, в която той трябваше да информира членовете и гостите на Съвета за постъпилите предложения за промени в Закона за публично-частното партньорство. Белишки се аргументира с липсата на постъпили предложения. Губернаторът препоръча точката да не отпада, а да остане отворена за дискусии.
В първият ден на съвместното заседание д-р Емилия Войнова от Министерство на труда и социалната политика информира присъстващите за състоянието и тенденциите в демографското развитие на Южен централен район. Презентация на тема „Неравенство, бедност и социално изключване в Южен централен район“ направи Светлан Карталов – главен секретар на Областна администрация Пазарджик .
Представени бяха методически указания за изготвяне на концепциите и схемите за пространствено развитие от доц. д-р Стелиян Димитров – ръководител на проекта „Географика”ООД.
Александър Бойков – главен експерт в Министерството на икономиката, презентира оперативна програма „Инициатива за малки и средни предприятия“ 2014-2020 г.
На заседанието бяха актуализирани представителите от Регионалния съвет за развитие на Южен централен район в комитетите за наблюдение на оперативните програми за период 2014-2020г., след проведените избори за местна власт.
Информация за изпълнение на решенията на РСР на ЮЦР от предходни заседания даде Даниела Опълченска – началник отдел СПКРР-ЮЦР – Пловдив и Секретар на Регионалния съвет за развитие на Южен централен район.zasedanie
Преди началото на заседанието във вторник членовете на Съвета посетиха Историческия музей в Панагюрище и разгледаха залата – трезор „Панагюрското златно съкровище“.
Заседанието ще продължи в сряда, 16 декември, когато представители на управляващите органи на оперативните програми ще докладват актуална информация, относно активните и предстоящи схеми по оперативните програми, съфинансирани от фондовете на ЕС за периода 2014-2020 г. Ще бъдат обсъдени и приети промени във вътрешните правила за работа на РКК към РСР на ЮЦР.

Oborishte.bg

Сподели с приятелиShare on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Pin on PinterestShare on LinkedIn